layer 01:"Incubus"
layer 02:
"Time"
layer 03:
"Therapy"

layer 03:"beach"
layer 03:"com 01"
layer 03:"com 02"
layer 03:"trekant"
layer 03:"trekant jagt"
 
 
Layer 03:"beach"
Mit første forsøg med shockwave 3D og animation